Interaktivna simulacija motora s 4 cilindra putem L293D čipa

Autor: DOMINIK DESPOT

Mentor: DANIEL BELE

Fakultet: VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA

Država: Hrvatska

e-mail: daniel.bele@racunarstvo.hr

Rad je pogonjen putem Arduino Uno mikroupravljača, sadrži 4 svjetleće diode koje predstavljaju cilindre, potenciometar koji predstavlja papučicu gasa te elektromotor. Pogoni se vanjskim izvorom električne energije u obliku 2 AA baterije te 18650 akumulatora. Mozak sklopa je L293D čip koji upravlja brzinom elektromotora. Rad se pokreće okretanjem ključa u sklopci s ključem. Rad je namijenjen kao interaktivan način učenja svima zainteresiranima za rad motora s unutarnjim izgaranjem.