#gicgica

Autor: NATALIJA BARTOŠ VUKIĆ

Tvrtka: Atelier ceramic handmade work with love

Država: Hrvatska

e-mail: natalive73@hotmail.com

#gicgica je keramička kasica, proizvod sa šaljivom porukom ili značenjem.

Fotografije proizvoda prikazuju #gicgicu Kuvačicu

zamišljenu kao poklon kuharici sa šaljivom porukom uzvanicima na ručak:  „Bakšiš“.

Također može pisati  logo firme, sa šaljivom porukom, bećarcem.

Svaka #gicgica će imati svoje ime, pa će se tako

slavonska crna svinja zvati Garavuša,

#gicgica s trepavicama i nalakiranim noktima-Šminkerica, s dukatima Šokica,  s natpisom Kiss mee- Ljubilica.

Bilo kao dar za mladence, poslovne partnere ,

mame, supruga ili djecu ,svinja kao asocijacija

na Slavoniju,

s bezbroj varijanti šaljivih poruka  ima svoju krajnju misiju, a to je potaknuti radost življenja i izmamiti  svakome osmjeh na lice.

Pozdrav od #gicgice.