Generalizacija Morleyeva teorema

Autor: SOFIYA MANKO

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraine

e-mail: jasuselection@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Moj rad predstavlja generalizaciju Morleyeva teorema u obliku dva nova teorema. Razvijen je program Python koji izvodi potrebne izračune i daje grafičku vizualizaciju u obliku grafikona. Predstavljen je novi način dokazivanja Morleyeva teorema i pronađeni su elementi Morleyjeva trokuta.