Evaluacija Beauveria bassiana, Bacillus thuringiensis i lektina koji veže manozu za kontrolu crvenog pauka u laboratorijskim i poljskim uvjetima

Autor: Do Viet Khanh, Vu Huy Khanh, Vuong Minh Chau, Trinh Quang Huy, Trinh Quang Trung, Trinh Thu Phuong

Tvrtka: UNV-University of Science

Država: Vietnam

e-mail: cuongtrinhtat@gmail.com

Crveni pauk se smatra najozbiljnijim štetnikom u mladim rasadnicima i plantažama citrusa diljem svijeta, poput Vijetnama. Budući da se suzbijanje crvenog pauka prvenstveno temelji na korištenju insekticida, prvi put je razvijena studija za korištenje bioloških pristupa. Ova je studija pokazala da je kombinacija Bt+ Bb+ lektina koji veže manozu učinkovita protiv crvenih paukova grinja. U poljskim ispitivanjima, kombinacija je bila vrlo učinkovita protiv crvenih paukova grinja na farmi.

Ključne riječi: citrusi, lektin koji veže manozu, Beauveria bassiana, Bacillus thuringiensis, crveni pauk.