Eko seoska kuća

Autor: FILIP SMETKO

Mentor: MAJA MAČINKO

Škola: Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb

Rad je maketa seoskih kuća kakve su se radile nekada. Danas kada nedostaje materijala ideja moja je ideja da se koriste prirodni materijali za gradnju i na taj način radi oporaba prirodnih materijala koji su puno bolji za život.