ECCO-SAVE

Autori: NIKA ZEČEVIĆ i ANTEA SALATOVIĆ

Mentor: DIJANA KARAČIĆ

Škola: OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: ured@os-amihanovica-zg.skole.hr

Kamion za komunalni otpad preuredili smo pomoću 2 parna snopa različitog smjera, u elektronički ekološki čistač ispražnjenog kontejnera s prirodnim mirisnim kapsulama.

Tako smo postigli da u isto vrijeme čistimo unutrašnjost drobilice i uklanjamo neugodne mirise pri transportu otpada.