Dizajn i razvoj sustava za obradu Big Data u DBF formatu za slanje push obavijesti

Autor: DMYTRO HRYSHCHUK

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraine

e-mail: jasuselection@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Razvio sustav za obradu baza podataka u DBF formatu posebno optimiziran za velike podatkovne nizove. Rezultati se automatski uvoze u PostgreSQL asinkrono. Stvoreni iznimno učinkoviti upiti za filtriranje i dobivanje personaliziranih podataka za slanje push obavijesti. Razvijen je podmodul za slanje push obavijesti i web stranica za upravljanje sustavom.