BIOKOMPATIBILNO MEDICINSKO POMAGALO I NAČIN PROIZVODNJE POMAGALA

Autori: RUXANDRA VIDU, AUGUSTIN SEMENESCU, ILEANA MARIANA MATES, CRISTIAN DRAGOS VIDU

Tvrtka/Fakultet/Škola: University POLITEHNICA of Bucharest

Država: Rumunjska

e-mail: augustin.semenescu@upb.ro, asemenescu2002@yahoo.com

internet stranica: www.pub.ro

Traumatska ozljeda mozga vodeći je uzrok smrtnosti i invaliditeta. Kranioplastika, tj. kirurški popravak koštanih defekata lubanje, prakticira se od drevnih vremena, kada su se u te svrhe koristili materijali nebiološkog podrijetla. Danas se istražuju novi materijali i postupci koji će omogućiti bolje srastanje implantata s kosti ili oseointegraciju. Kao i svaki kirurški zahvat, kranioplastika može izazvati komplikacije vezane za kiruršku tehniku i/ili podnošljivost korištenog materijala u pacijenata. Predstavljeni patent opisuje biokompatibilni medicinski proizvod sastavljen od dvije mrežice s potporom za poboljšanje mehaničkog svojstva čvrstoće i oseointegracijskih svojstava implantata te višeslojnog poroznog materijala postavljenog između mrežica, koji sadrži bioaktivni antibakterijski spoj namijenjen za kontrolirano i dugotrajno oslobađanje farmaceutskih agensa na mjestu kirurške intervencije. Radi bolje oseointegracije, mrežice su projektirane tako da imaju otvorenu strukturu te su premazane biokompatibilnim materijalima kao što je hidroksiapatit.