ARDUINO UNO – senzor pokreta

Autor: KARLO JURKOVIĆ

Mentor: DAMIR BOŠNJAK

Škola: Tehnička škola Zagreb

Rad je namijenjen u obrazovne svrhe za uvježbavanje primjene mikroupravljača (ARDUINO-UNO). Učenici mogu učiti programiranje mikroupravljača i njegovu praktičnu primjenu kao sonara, odnosno senzora pokreta.