Anti-pretilost i hiperlipidemijski učinci vijamskog Niacina Pouteria lucuma u pretilih miševa izazvanih prehranom

Autori: Phan Tuan Hung, Tran Quoc Hung, Truong Quang Minh, Nguyen Hoang Hai Minh, Le Thanh Phat

Tvrtka/Fakultet/Škola: The Key Laboratory of Enzyme and Protein Technology - VNU University of Science

Država: Vijetnam

e-mail: cuongtrinhtat@gmail.com

Niacin iz vijetnamske Pouteria lucuma istraživao je učinke na razinu lipida u serumu kod pretilih miševa izazvanih prehranom. Niacin je potisnuo tjelesnu težinu i smanjenu težinu induciranu HFD-om (dijeta s visokim udjelom masti). Niacin je smanjio razinu TG (triglicerida), TC (ukupni kolesterol) i LDL-C (lipoprotein male gustoće) i povećao razinu HDL-C u serumu.