UREĐAJ ZA MJERENJE TOPLINSKE VODLJIVOSTI KRUTINA

Autori: ŽELIMIR VEINOVIĆ, FILIP ANTOLAŠ, DALIBOR KUHINEK, TOMISLAV MALVIĆ

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: zelimir.veinovic@rgn.hr; filipantolas0@gmail.com; dalibor.kuhinek@rgn.hr; tomislav.malvic@rgn.hr

Jedan od problema pri projektiranju dubokih geoloških odlagališta istrošenog nuklearnog goriva je zagrijavanje inženjerskih barijera i stijene domaćina. To kroz dulji vremenski period može prouzročiti smanjenje sigurnosti odlagališta. Jedna od varijabli koju treba poznavati prilikom procjene trajnosti takvog odlagališta je toplinska vodljivost krutina, poglavito stijena. Uređaj radi na načelu mjerenja razlike temperatura na dvije strane uzorka poznatih dimenzija te uz korekcije, prema temperaturi grijanog i hlađenog tijela, izračunava toplinsku vodljivost. Za grijanje i hlađenje koriste se Peltierove pločice, kućište za uređaj izrađeno je na 3D pisaču, a za prikupljanje i obradbu podataka uporabljeni su Arduino i prijenosno računalo. Inženjerska primjena uređaja je brzo mjerenje toplinske vodljivosti na malim uzrocima uz uvid u prostorne promjene vodljivosti. Znanstveni doprinos je u mjerenju toplinske vodljivosti krutina za koje ne postoje podatci, a nastavni u podučavanju na sveučilišnim kolegijima o programiranju, mjernim tehnikama i toplinskim svojstvima krutina.

Posebnost je prenosivost uređaja koji zahtjeva jednostavnu pripremu uzoraka, daje vrlo precizna očitanja, a cjenovno je dostupan već i na financijskim relativno malim projektima.