UREĐAJ ZA MJERENJA TEMPERATURNIH GRADIJENATA U ODJEVNIM KOMPOZITIMA

Autori: DUBRAVKO ROGALE, SNJEŽANA FIRŠT ROGALE, ŽELJKO KNEZIĆ, SINIŠA FAJT

Fakulteti: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Projekt: HRZZ IP-2018-01-6363

e-mail: dubravko.rogale@ttf.hr

internet stranica: www.ttf.unizg.hr; www.fer.unizg.hr

Uređaj mjeri pad temperatura između slojeva odjevnih kompozita. Konstruiran je da određuje temperaturne gradijente za konvencionalnu i inteligentnu odjeću koji imaju kompozitnu strukturu do 5 slojeva, odnosno vanjsku školjku, 3 toplinsko-zaštitna sloja i podstavu. Uređaj ima 4-kanalno pojačalo za termoparove K-tipa s kompenzacijom temperature hladnog kraja termopara i analognim pokazivačima temperatura te izlazima za priključak na AD pretvornike. Termoparovi  se postavljaju između slojeva kompozita na tzv. uređaj s vrućom pločom ili na diferencijalni konduktometar, pri čemu se, na temelju mjerenja temperaturnih gradijenata, određuju pojedinačna toplinska izolacijska svojstva svakog sloja kompozita i ukupne strukture još u fazi inženjerskog projektiranja toplinskih svojstava odjeće. Također se može koristiti i pri ispitivanju toplinskih svojstava gotove odjeće, pri čemu se termoparovi ugrađuju u strukturu odjevnog predmeta  kako bi se mjerila učinkovitost toplinske izolacije svakog sloja odjeće te donosila ocjena o svrsishodnosti ugradnje i cijene ugradbenih materijala u odjevnim kompozitima. Mjerenja se mogu izvoditi u laboratorijskim uvjetima na termalnim manekenima i na ljudskom tijelu tijekom nošenja odjeće.

Gotov proizvod

CILJANA SKUPINA – proizvođači