UREĐAJ ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE LIJEKOVA

Autor: VITO STIPANOVIĆ

Mentor: GORAN ECIMOVIĆ

Tvrtka/Fakultet/Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA – TESLA, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: goran.ecko@gmail.com

Uzeti terapiju u obliku tableta u određeno vrijeme, iz dana u dan, uz sav trud ponekad zaboravimo! Kod nekih lijekova takve situacije mogu imati i ozbiljne posljedice. Starija populacija, a posebno oni koji pate od demencije taj zadatak nisu u stanju obaviti samostalno.

Ovim uređajem osoba koja skrbi o davanju terapije jednom tjedno pripremi točne doze i potrebni će medikamenti biti u točno vrijeme u posudi spremni za konzumaciju. Naprava je namijenjena za osobnu uporabu, domove umirovljenika, zdravstvene ustanove…

Uređaj je baziran na mikrokontroleru ATMEGA 16. Rotacija bubnja realizirana je upotrebom STEP motora sa samostalnim driverskom modulom, a za otvaranje epruveta sa tabletama koriste se četiri mini servo motora. Točna pozicije bubnja za aktualni dan riješena je četverobitnim optospojnikom. Real time modul je DS2313 koji sadrži točno vrijeme i kalendar izuzetne preciznosti. Za buck up napajanja  RTC modula koristi se 3V litijeva baterija koja omogućava rad sata od godine dana uz uvjet da nema vanjskog izvora napajanja (važan podatak za slučaj skladištenja uređaja). Za tonski je sklop odabran DF player, a potrebne su poruke smještene na micro SD karticu. Promjenom SD kartice moguće je odabrati bilo koje govorno područje korisnika. Napajanje uređaja riješeno je sa dvije Liion baterije 18650, u slučaju nestanka struje uređaj je autonoman minimalno deset dana. Za punjenje baterija koristi se standardni adapter 12V 500mA. Display za ispis potrebnih informacija je LCD 4×20 sa I2C komunikacijom. Kućište je izrađeno od prozirnog pleksiglasa zbog lakše demonstracije rada, a izrezano pomoću lasera.