Studija visokovjernog originalnog zvuka na bazi čipa za redukciju buke

Autori: WONG CHI KIT, WENG JIA NING

Tvrtka/Fakultet/Škola: Lou Hau High School

Država: Makao, Kina

e-mail: garvie2017@gmail.com

Inovacija se sastoji od ploče za developere, ploče za snimanje i čipa. Developerska ploča pruža otvoreno okruženje za rad na razvoju i ispravljanje pogrešaka, tj. debugging, koje je jednostavno za korištenje. Ploča za snimanje ima funkciju za snimanje glasa koji se obrađuje uz pomoć čipa.