SPRAVA ZA DODIRIVANJE POVRŠINA

Autori: IVICA PIVAČIĆ, dipl.ing. i JADRAN PIVAČIĆ, mag.ing.aedif.

Tvrtka: DALMATINSKI INOVATORI TESLA – DALMIT

e-mail: dalmit@dalmit.hr

internet stranica: www.dalmit.hr

Brojne tipke različitih uređaja izložene su direktnom kontaktu prstima velikog broja osoba što predstavlja značajnu opasnost prenošenja zaraznih bolesti poput aktualnog virusa Covid-19.

Velik je broj uređaja koji imaju tipke koje moramo dodirivati, npr.:bankomati, samouslužni aparati, POS uređaji, parlafoni, dizala, parkirni uređaji, mobiteli i sl. Ova sprava funkcionira na način da pritiskom na tipku opruga izbacuje klin. Na taj način osoba može pritiskati sve vrste tipki. Uporabom sprave u potpunosti se izbjegava prijenos virusa i bakterija na prste osobe, a time i daljnje širenje istih izravno u organizam, primjerice dodirivanjem lica prstima. Kada se sprava ne koristi, klin je uvučen unutar sprave i tada ne postoji mogućnost zaraze. Upotrebom sprave kao privjeska za ključeve omogućava njenu uporabu u svakom trenutku.