Sinteza diamantoida postupkom rekristalizacije slojevitog ugljika iz obnovljivih izvora

Autori: Anita Setare, Amir Soheyl Pirayeshfar

Tvrtka/Fakultet/Škola: Solaleh Highschool, Karaj, Iran

Država: Iran

Dijamant je modifikacija ugljika koja se odlikuje izvanrednim fizikalnim i mehaničkim svojstvima, nastaje kao mineral u blizini vulkana tijekom dugog vremenskom razdoblja, najčešće koristi u ornamentalne svrhe, a može se primjenjivati u različitim djelatnostima, poput obrade kamena. Najpopularniji diamantoidi sa strukturom koja je najsličnija strukturi dijamanata su adamantan, diamantan i triamantan. Oni se mogu sintetizirati uz pomoć kisele i lužnate otopine. Dobivanje dijamanata težine manje od 1 karata i volumena 0,4 -1 mm3 prirodnim putem može trajati mnogo godina. No, predstavljeni projekt omogućuje dobivanje novih struktura ugljika poput diamantoida u procesu koji ne zahtijeva mnogo vremena: grafit dobiven sagorijevanjem prirodnih vlakana pretvara se u grafen, koji se odlikuje slojevitom strukturom, te se primjenjuje metoda rekristalizacije kao osnovni proces s primjenom predloška, poput rekristalizacije šećera u ugljikovodike. U te svrhe koristi se Hummerova metoda kojom se grafen u hladnoj smjesi sa sumpornom kiselinom pretvara u grafenov oksid, materijal koji je visokoreaktivan zbog  veza  s kisikom na ugljičnim slojevima. Tako se dobiva proizvod u obliku paste koji ima visoku električnu vodljivost i stoga se može koristiti za proizvodnju baterija. Međutim, rekristalizacijom paste uz pomoć mikrovalova u rasponu 300 – 30,000 GHz u mikrovalnim ili indukcijskim pećnicama struktura ugljika se mijenja iz slojevite u poligonalnu i tako se povećava volumen. Vrlo je važno koristiti zaštitnu opremu za vrijeme postupka, poput rukavica, zaštitnih naočala i maski, zbog svojstava sumporne kiseline prilikom gorenja.