SASTAV ŠAMPONA ZA TRETIRANJE SUHIH LEZIJA KOD DEMODIKOZE PSA

Autor: MEDERLE N; PATRASCU M; KUMBAKISAKA S; MORARIU S; DARABUS G

Tvrtka: The Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Mihai I of Romania"

Država: ROMANIA

e-mail: narcisamederle@usab-tm.ro

web: https://www.usab-tm.ro/

Izum se odnosi na sastav šampona koji se koristi za liječenje suhih lezija demodikoze kod pasa. Prema izumu, pripravak sadrži 20% baze šampona koja se sastoji od anionskih i neionskih površinski aktivnih tvari, 1…5% hidrolizata kolagena, 20% mješavine hidro-glicerol-alkoholnih ekstrakata biljaka, 1.. .5% NaCl kao sredstvo za zgušnjavanje i destilirana voda.