Robot za automatsko skupljanje domaće zadaće

Autori: Tong Sio Wong, Ng Cheok Tek, Chen Chou Chack, Wang Hui Huang, Cheang Chi Man

Tvrtka/Fakultet/Škola: PuiVa Middle School

Država: Makao, Kina

e-mail: Dicky2004311@gmail.com

internet stranica: www.puiva.edu.mo

Izumili smo robota koji može automatski skupljati domaću zadaću. Ima dva dijela: gornji i donji dio. Gornji dio sastoji se od ormarića s tri pretinca u kojem se drže domaće zadaće. Donji dio služi za kontrolu kretanja robota. Opremljen je mecanum kotačima, infracrvenim senzorima i kamerom koja se okreće za 180°.