RAČUNANJE GRAVITACIJSKE SILE IZMEĐU DVA VIRTUALNA OBJEKTA U PROŠIRENOJ STVARNOSTI

Autor: dr. sc. Andrej Vidak

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Država: Hrvatska

e-mail: avidak@fkit.hr

web: https://www.fkit.unizg.hr/

Eksperimentalno istraživanje Newtonovog zakona univerzalne gravitacije zahtijeva skupu i osjetljivu opremu. Stoga često nije moguće provesti takav eksperiment unutar tipičnog sata nastave fizike. Alternativa je istraživanje općeg zakona gravitacije u virtualnom okruženju pomoću simulacija. Mogućnost provođenja virtualnih eksperimenata danas je vrlo važna, jer smo u neposrednoj prošlosti bili svjedoci da su zbog pandemije COVID-19 mnogi učenici učili na daljinu. U tu svrhu osmišljena je simulacija proširene stvarnosti nazvana GravitationalForceAR. Simulacija je razvijena za mobilne uređaje i radi na operativnom sustavu Android, što je čini vrlo dostupnom za učenike i nastavnike na svim obrazovnim razinama. Omogućuje korisniku da istraži kako gravitacijska sila između dva sferna tijela ovisi o njihovim masama i međusobnoj udaljenosti. Osim toga, simulacija se može koristiti za određivanje vrijednosti univerzalne gravitacijske konstante (G).