Proizvodi od višeslojnog zbijanja plastičnog otpada za povećanje prihoda za zajednice

Autor: Asst.Prof.Dr.Prachoom Khamput, Assoc.Prof.Dr.Kanthana Ditkaew, Asst.Prof.Dr.Kiatsuda Somna, Ms.Kunlapat Kanjanaparangkul and Asst.Prof.Dr.Rattapon Somna

Tvrtka: Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Država: Thailand

e-mail: prachoom_k@rmutt.ac.th

Višeslojna komprimirana ploča od plastičnog otpada koja je korištena za izradu proizvoda, osebujna je i inovativna i može se oblikovati u list zamjenskog drvenog materijala i još uvijek imati boju površine poput boje plastičnog otpada koji se koristi za oblikovanje bez miješanja s drugim materijalima .