Postupak dekontaminacije endodontskog prostora u kojem se nalaze patogeni parodontni mikroorganizmi

Autori: Kamel EARAR, Anamaria ZAHARESCU, Oleg SOLOMON, Gabi TOPOR

Fakultet: Dunarea de Jos University of Galati

Država: Rumunjska

e-mail: euroinvent@yahoo.com

Predmet izuma je postupak dekontaminacije endodontskog prostora u kojem se nalaze patogeni parodontni mikroorganizmi primjenom dviju nekonvencionalnih terapija: injekcija kemijski stabiliziranog 5-postotnog hidrogen peroksida i antimikrobna fotodinamska laserska terapija DENMAT SOL.