POBOLJŠANJE ASFALTNIH MJEŠAVINA S OTPADOM OD PJESKARENOG ŠLJUNKA I POLIPROPILENA NA BAZI MIKROPLASTIKE

Autor: Daniela Laura BURUIANA, Puiu Lucian GEORGESCU, Gabriel Bogdan CARP, Viorica GHISMAN and Cristian Catalin STĂNCIC

Tvrtka: DUNAREA DE JOS UNIVERSITY OF GALATI

Država: Rumunjska

e-mail: Daniela.buruiana@ugal.ro

Izum se odnosi na poboljšanu asfaltnu mješavinu s otpadnim šljunkom iz procesa pjeskarenja brodskih trupova i polipropilenskom mikroplastikom, pri čemu tako dobivena asfaltna mješavina ima poboljšanu mehaničku otpornost i otpornost na habanje u odnosu na standardnu asfaltnu mješavinu. Asfaltna mješavina sastoji se od 33,5% sitneži drobljenog silikatnog kamena granulacije 4-8 mm, 25% drobljenog pijeska granulacije između 0-4 mm, 25% otpadnog pijeska granulacije između 0-2 mm, 10% punila sortiranog vapnenca s granulacijom između 0,063-0,100 mm, 6,2% cestovnog bitumena tipa 50/70 i 0,3% mikroplastike na bazi polipropilena s granulacijom sličnom česticama otpadnog pijeska.