PLASTIČNI KLJUČ ZA PLINSKU BOCU 3U1

Autor: JANKO BRATELJ

Država: Hrvatska

e-mail: j.bratelj.hr@gmail.com

KLJUČ IMA TRI FUNKCIJE:

  • OTVOR ZA MATICU 27 ZA PRIKLJUČENJE REGULATORA NA PLINSKU BOCU
  • OTVOR ZA ODVRTANJE VENTILA BOCE
  • OTVARAČ ZA KRUNSKE ČEPOVE /BOCE/

UGRAĐENI MAGNET