Obrada guma krio-vibracionom metodom

Autor: Andrii Mavrin

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Budući da je već 25 milijuna tona guma uskladišteno na odlagalištima, krio-vibraciona metoda za njihovu reciklažu može riješiti taj problem.. Temelji se na tekućem dušiku i rezonanciji, koji se koriste za dobivanje gumenih mrvica i čelika iz guma za ponovnu upotrebu.