Nova generacija biokompatibilnih metalnih stakala s tankim filmom – PCE95/2021 (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1264)

Autor: Alina Vladescu, Lidia Constantin, Catalin Vitelaru, Anca C.Parau

Tvrtka: National Institute of Research and Development for Optoelectronics - INOE 2000

Država: ROMANIA

e-mail: alinava@inoe.ro

web: https://recast.inoe.ro

U ovom projektu predlaže se nova ternarna do kvinternarna tankoslojna metalna stakla (TFMG) na bazi ZrCu, koja se sastoje od 3 do 5 sastojaka, za pripremu zaštitnih premaza za zubne/ortopedske implantate ili za njihove metalne komponente koje su u izravnom kontaktu s kostima. . Proizvodit će se novi tip TFMG koji se sastoji od Zr-Cu-X gdje će X biti Si, Mg, Ca, Sr, Mo u različitim kombinacijama. Očekuje se da će takve strukture imati visoku tvrdoću, dobru adheziju na metalnu podlogu, modul elastičnosti blizak onima kosti, nisko unutarnje naprezanje, otpornost na habanje i koroziju, nisko trenje i stopu habanja, dobra bioaktivna, oseokonduktivna i antibakterijska svojstva, vodeći do produljenog vijeka trajanja implantata.