MILIOMMETAR

Autor: MIHAELE SOBOTA

Mentor: IVAN KRKA

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Država: Hrvatska

Da bi mogli mjeriti otpore vrlo malih vrijednosti (mili) konstruirali smo inovativni , primjenjivi uređaj za tu namjenu.

Korištene su standardne elektroničke komponente, no preciznost mu je vrlo dobra.