Luk lica s proširenom mehaničkom i biološkom funkcionalnošću i postupkom uporabe

Autor: Kamel EARAR, Oleg SOLOMON, Alina-Ramona DIMOFTE, Meda-Lavinia NEGRUTIU, Cosmin SINESCU, Madalina Nicoleta MATEI

Tvrtka: Dunarea de Jos University of Galati

Država: ROMANIA

Izum se odnosi na facijalni luk s proširenom mehaničkom i biološkom funkcionalnošću te na način korištenja za trodimenzionalni prijenos položaja gornjeg zubnog luka u artikulatoru, a koji se koristi u području stomatologije, u protetskoj rehabilitaciji algoritam za različite vrste bezubosti.