KORIŠTENJE KAPILARNOG NIZA CIJEVI ZA TRAJNO RJEŠAVANJE PROBLEMA ZAVODNJENIH PLINSKIH BUŠOTINA TRAJNIM UTISKIVANJEM PJENILA

Autor: NINO BOŠNJAK

Tvrtka: INA d.d.

Država: Hrvatska

e-mail: Nino.bosnjak@ina.hr

Kapilarni niz, tj. visokotlačni niz cijevi uskog promjera, se može odložiti u bušotinu i kroz njega se mogu utiskivati razne tekućine i /ili plinovi. U slučaju korištenja kapilarnog niza za trajno rješavanje problema zavodnjenosti plinskih bušotina utiskuje se pjenilo koje ima zadaću smanjiti površinsku napetost na granici faza plin-voda stvaranjem pjene koja ima manji gradijent tlaka nego voda čime bi se omogućilo izbacivanje zaostale vode iz bušotine. Plinska bušotina koja ima utok vode veći nego bušotina proizvodi će s vremenom smanjivati proizvodnost i na kraju stati, i bez rješavanja ovog problema bušotina se ne može više pustiti u rad.