KAPACITIVNI MIKROMETAR ZA MJERENJA ISTISNUTIH RUBOVA PRI ULTRAZVUČNOM SPAJANJU DIJELOVA ODJEĆE

Autori: DUBRAVKO ROGALE, ŽELJKO KNEZIĆ, SINIŠA FAJT, SNJEŽANA FIRŠT ROGALE

Fakulteti: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Projekt: HRZZ IP-2018-01-6363

e-mail: dubravko.rogale@ttf.hr

internet stranice: www.ttf.unizg.hr; www.fer.unizg.hr

Kapacitivnim mikrometrom mjere se visine istisnutih rubova zavarenih spojeva  na dijelovima konvencionalne i inteligentne odjeće primjenom rotirajućih ultrazvučnih sonotroda. Uređajem se detektiraju i mjere vrijednosti istisnutih rubova nastalih prevelikom količinom dovedene ultrazvučne energije čime se povećava krutost spoja, a smanjuje prekidna čvrstoća. Konvencionalni mikrometri se za ove svrhe ne mogu koristiti zbog prevelike pritisne sile kojom se deformiraju spojevi i unosi greška u mjerenja. Kapacitivni mikrometar se sastoji od mjerne kapacitivne zakretne sonotrode s malom pritisnom silom, visokofrekventnog oscilatora, mjernog mosta s kompenzacijom, visokofrekventnog pojačala, demodulatora  i istosmjernog pojačala. Opremljen je stolom za pomak ultrazvučnih spojeva po apscisi i ordinati te mikrokamerom i monitorom, za pozicioniranje ticala kapacitivne sonde. Konstrukcija uređaja omogućuje mjerenje u području pomaka od 1 μm uz neznatne pritisne sile i bez deformacija mjernih uzoraka.

Gotov proizvod

Ciljana skupina: proizvođači