Inovativno zbrinjavanja otpada iz postupka pirolize guma

Autori: Mr. Chitipat Kongtongvattana; Mr. Naruephat Yajai; Mr. Jirapon Sengnongban; Mr. Thitipong Larndage; Mr. Khunthong Klaythong

Fakultet: Princess Chulabhorn Science High School Pathumthani

Država: Tajland

e-mail: Contact@pccp.ac.th

Otpad koji obično završava na odlagalištima pretvara se u visokokvalitetne brikete koji se mogu koristiti kao izvor energije. Riječ je o inovativnom ekološkom procesu koji ima velik potencijal za komercijalnu primjenu zbog toga što manje zagađuje okoliš, a nudi veću ogrjevnu vrijednost u usporedbi s ugljenom i briketima koji se obično koriste u elektranama na ugljen.