Imunomodulatorni učinak koncentrata polifenolnog kompleksa vina od crnog grožđa kod eksperimentalnog dijabetes melitusa.

Autor: Hudyma Iryna

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Projekt je posvećen proučavanju utjecaja koncentrata prirodnog kompleksa polifenola iz vina crnog grožđa na toleranciju stanica na glukozu, leukocitnu formulu periferne krvi i prooksidativno-antioksidacijsku ravnotežu u leukocitima periferne krvi štakora. u uvjetima eksperimentalnog dijabetesa.