IMPLANTAT OD BIORESORBILNIH MATERIJALA ZA UNUTRAŠNJU FIKSACIJU PRIJELOMA DUGIH KOSTIJU IZRAĐEN PO NARUDŽBI

Autor: Florin MICULESCU, Otilia ILIE, Augustin SEMENESCU, Mihnea-Cosmin COSTOIU, Valeriu GHEORGHIȚĂ, Alexandru MARIN

Tvrtka: University POLITEHNICA of Bucharest

Država: ROMANIA

e-mail: asemenescu2002@yahoo.com

web: www.pub.ro

Izum se odnosi na postupak za dobivanje jedinstvenog, biorazgradivog, prilagođenog implantata za unutarnju fiksaciju dugih kostiju, čija su fizikalna svojstva unaprijed određena kontrolom specifičnih geometrijskih parametara rupa na njegovoj površini. Korištenje ovog načina fiksiranja prijeloma usmjereno je na suvremene mogućnosti skeniranja koštanog defekta (kompjuterizirana tomografija), trodimenzionalne rekonstrukcije kosti u cjelini i izrade (dizajniranja) prilagođenog implantata koji oponaša geometriju i morfologiju pacijentove kosti, olakšavajući bolju fiksaciju slomljenih kostiju.