Dodatak prehrani za prevenciju i liječenje dijabetesa

Autor: Kamel EARAR, Oleg SOLOMON, Alina-Ramona DIMOFTE, Meda-Lavinia NEGRUTIU, Cosmin SINESCU, Madalina Nicoleta MATEI

Tvrtka: Dunarea de Jos University of Galati

Država: ROMANIA

Izum se odnosi na dodatak prehrani za prevenciju i liječenje šećerne bolesti, koji se koristi u području prehrane i medicine. Razvijen je na temelju fitokompleksa sadržanih u povrću, voću i ljekovitim biljkama, koji razvijaju hipoglikemijske, snižavajuće lipide, antiradikalne učinke.