DOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POGON AUTOMOBILA I BRODA UZ ENERGIJU DOBIVENU POMOĆU SILE ZRAKA ILI MORA

Autor: JASMIN NOZINOVIC

Država: Hrvatska

e-mail: jnozinovic@yahoo.com

Vozimo automobil prema naprijed,zrak iz suprotnog smjera ulazi u zračnu turbinu. Prvo prolazi kroz filter zatim kroz klapnu i dolazi na turbinu, okreće je velikom brzinom i zrak izlazi u atmosferu

Turbina preko osovine okreće generator, generator proizvodi električnu energiju koju putem kabela skladištimo u akumulatorsku bateriju. Akumulatorska baterija pogoni elektromotor,elektromotor pogoni osovinu kotača.

U sistemu imamo zupcastu pumpu sa svojim tankom ulja koja hidraulickim putem otvara ili zatvara klapnu kad akumulatorska baterija preko senzora da signal da joj je potrebno punjenje, tada se pumpa pali ,otvara klapnu, zrak ulazi i  zakrece turbinu, turbina zakrece generator i dobijamo električnu energiju i punimo akumulatorsku bateriju sve dok senzor ne da signal da je baterija napunjena i tada pumpa zatvara klapnu i gasi se.

U sistemu imamo uvijek još jednu rezervnu bateriju.

Pošto znamo da generator mora održavati konstantan broj okretaja za dobivanje potrebnog napona kojim napaja električnom energijom akumulatorsku bateriju,  u sistemu imamo i regulator koji dobiva signal od senzora (Da je potrebno napuniti akumulatorsku bateriju ) ,regulator daje signal zupcastoj pumpi, pumpa se pali i hidraulicki otvara klapnu ,ulazi zrak i regulator preko pumpe na klapni održava konstantan broj okretaja generatora (propuštanjem  više ili manje zraka otvaranjem ili pritvaranjem klapne)da bi  generator  održavao okretaje koji su mu  zadani,  i dobijamo potrebni  napon i imamo  električnu energiju za punjenje akumulatorske baterije ,kad je baterija napunjena, senzor daje signal regulatoru i klapnu  zatvara hidraulicka pumpa zatim  turbina i generator ispadaju iz upotrebe.

Sistem kod pogona broda  je isti kao kod automobila,princip rada je isti samo je razlika što je ovdje fluid voda, a ne zrak.

Regulacija vrtnje generatora je ista.

Razlika je jedino što u moru imamo sporkice pa u sistemu imamo pumpu protuispiranja, koju startamo automatski u plovidbi da ispere filter (Jer ova pumpa ima zaseban usis i sa tlakom većim od onoga u sistemu ispere povremeno filter.).U luci se obavezno filter čisti, zato imamo ugrađene ventile ispred I iza filtera koje zatvaramo i očistimo filter.