Digitalni videokapilaroskop

Autor: Gabriel Petre GORECKI, Daniel Cochior, Dan CUSTURA–CRACIUN, Horatiu Moldovan, Radu Stoica, Lucian Florin Dorobantu

Tvrtka: Titu Maiorescu University of Bucharest -Faculty of Medicine

Država: ROMANIA

e-mail: gabygo2006@yahoo.com

Videopailaroskop prikuplja i dinamičke i morfološke podatke analizirajući distribuciju mikroskopskih žila u oralnoj sluznici kako bi se dijagnosticirali i liječili (nakon softverske obrade) rane sistemske mikrovaskularne promjene koje prethode početku septičkog šoka i, posljedično, otkazivanja višestrukih organa. Relevantni parametri mikrocirkulacije oralne sluznice potvrđeni su kao patognomonični za nastanak septičkog šoka, na temelju korelacija između eksperimentalnih i kliničkih podataka.