Detonacijski nanodijamanti kao dio pametnih kompozitnih materijala za lakiranje

Autor: Elina Kamalova

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Proučavanje svojstava nanokompozitnih prevlaka s nanodijamantima omogućilo je spoznaju da se uvođenjem ovih čestica u prevlake poboljšava relativna tvrdoća, otpornost na toplinu, otpornost na trošenje i utječe na optička svojstva, odnosno smanjuje učinak ultraljubičastog zračenja na luminiscenciju uzorci pigmenata.