BAŠ TO

Autor: DINO MIHELIN

Mentor: DIJANA KARAČIĆ

Škola: OŠ Antuna Mihanovića

Ova inovacija osmišljena je kao kreativno- zanimljiv oblik elektroničkog vrednovanja nastavnog sata .

Pomoću elektroničke Arduino  pločice i tipkala spojenih softverskim dijelom vidljiv je prikaz u 3 boje diode za pojedinačno samovrednovanje nastavnog sata. Tako učenici izlaskom iz učionice pritisnu željenu tipku, te se ukupni broj prikazuje na ekranu.