Automatizirani proces za pročišćavanje efluenta uz pomoć nanočestica

Autori: Kimia Ghasemi Dehcheshmei , Zahra aqaqbarari

Tvrtka/Fakultet/Škola: Farzanegan Highschool, Karaj, Iran

Država: Iran

e-mail: H_yghasemi@yahoo.com

Prisutnost teških metala u otpadnim vodama povećava se usporedo s razvojem industrije i drugih ljudskih aktivnosti, npr. zbog djelatnosti poput elektroprevlačenja i drugih tehnika prevlačenja, upotrebe baterija, primjene pesticida, rudarske industrije, proizvodnje umjetne svile ili rejona, postupaka ispiranja metala, štavljenja kože, tekstilne industrije, reaktora s fluidiziranim slojem (FBR), taljenja metala, petrokemikalija, proizvodnje papira i postupaka elektrolize u raznim industrijama. Uklanjanje iona teških metala iz otpadne vode od ključne je važnosti za čist okoliš i zdravlje ljudi. Postoje razne metode za uklanjanje iona teških metala iz različitih izvora otpadne vode. Dijelimo ih na adsorpcijske, membranske, kemijske, električne i fotokatalitičke procese. Elektro-Fentonov proces je novija tehnologija za obradu vode i otpadne vode. U postupku se koriste hidroksilni radikali za oksidaciju opasnih onečišćivala. Postupak je posebno koristan za obradu spojeva koji su otporni na postupke razgradnje u konvencionalnim postrojenjima za obradu vode i otpadne vode. U cilju smanjivanja razine teških metala u onečišćenoj vodi ova inovacija primjenjuje kombinaciju tri elektro-Fentonova procesa uz prisutnost magnetnih nanočestica sa separacijom u magnetskom polju, a zatim se koristi filtar od 0,02 mikrona. Kod primjene elektro-Fentonove metode, nanočestice iona željeza i aeracija primjenjuju se za obradu efluenata s bojilima, organskim tvarima i fenolima. U sljedećoj fazi koriste se dva magneta za uklanjanje nanočestica željeza (koje su korištene u prethodnoj fazi), kao i teških metala koji su topivi u vodi. Posljednja faza sastoji se od primjene filtra od 0,02 mikrona kojim se iz vode uklanjaju najmanji patogeni, poput bakterija.