ANTIFRIKCIJSKE LEGURE POBOLJŠANE MIKROLEGIRANJEM

Autor: AVRAM Vasile, SEMENESCU Augustin, CSAKI Ioana, STOICA Nicolae Alexandru

Tvrtka: University POLITEHNICA of Bucharest

Država: ROMANIA

e-mail: asemenescu2002@yahoo.com

web: www.pub.ro

Izum se odnosi na antifrikcijske legure YSn83 mikrolegirane s Ca i Mg koji daju svojstva za poboljšana svojstva podmazivanja. Za ovaj izum koristili smo Ca i Mg zbog činjenice da imaju nisku toksičnost. Vrijednosti koeficijenta trenja su između 0,0663 i 0,1286, vrijednost s 59% poboljšanja unutar osnovne legure.