Srednje Škole

NAJMANJE PRIJENOSNO RAČUNALO

Autori: IVAN MARAS

Mentor: Mirko Mesić

Institucija: Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka

DIGITALNA IGRA „EMMA“ (EDUCATIONAL MEMORY MUSICAL ARDUINO)

Autori: FRAN HUTINEC, LARA ŠIJANOVIĆ, EMA STANKOSKI HRGOVIĆ, KARLO ŽUTIĆ

Mentor: Sanja Pavlović Šijanović, Davor Šijanović

Škola: GIMNAZIJA VUKOVAR

Automatsko zalijevanje

Autori: EDI GRAOVAC, MARCO MATIJEVIĆ

Mentori: ANA ŠUTALO BARIĆ, MARIO TRETINJAK

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

PRECIOUS PLASTIC MAŽURANAC

Autor: EDI GRAOVAC

Mentor: PETAR ĆURKO

Institucija/Škola: Učenički dom „Ivana Mažuranića“; Elektrotehnička škola Zagreb

AC/DC LABORATORIJSKI IZVOR NAPONA

Autori: KRUNOSLAV GOMEREC, IVAN KAVIĆ

Mentor: Goran Ecimović

Škola: PRVA TEHNIČKA ŠKOLA – TESLA