Srednje Škole

Električno zvono

Autor: Vito Glažar

Mentor: Dino Delač

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Model vjetroagregata s horizontalnom osovinom vrtnje

Autor: Mazen Sharbini

Mentor: Dino Delač

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Električni tricikl

Autori: Danijel Žefran i Marin Vucelić

Mentor: Guido Ćiković

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Upravljanje rasvjetom pomoću mikrokontrolera

Autor: Kristian Anić

Mentor: Guido Ćiković

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

CNC glodalica

Autor: Mihael Stipić

Mentor: Boris Caput

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Samobalansirajući robot

Autor: Kristijan Šegulja

Mentor: Boris Caput

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Arduino kalkulator

Autori: Ante Vukić

Mentor: Ivona Budimir

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Ultrazvučni Arduino radar

Autori: Mateo Tuhtan

Mentor: Ivona Budimir

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Mobilni manipulator

Autori: Kristijan Šegulja i Mateo Tuhtan

Mentor: Ratko Božić

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka