Srednje Škole

Uređaj za sortiranje prema bojama

Autor: Moreno Marohnić

Mentor: Ivona Budimir

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Nadzor i kontrola temperature i kvalitete zraka u učionici

Autori: Lucian Sablić i Antonio Stepić

Mentor: Dubravko Mrakovčić

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Električno vozilo upravljano bluetooth-om

Autor: Adrian Sumić

Mentor: Dubravko Mrakovčić

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Stirlingov motor

Autor: Vito Glažar

Mentor: Dino Delač

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Automatsko beskontaktno mjerenje temperature

Autori: Karlo Bauer i Adriano Vlah

Mentor: Tomislav Matić

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Model neovisne energetske kuće

Autor: Jakov Badurina

Mentor: Andre Tibljaš

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Solarni punjač za mobitel

Autor: Haris Bilalić

Mentor: Andre Tibljaš

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Električni kalafat

Autor: Ivan Koić

Mentor: Marko Segnan

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Hidraulični sustav za kočenje

Autor: Ivan Cvelić

Mentori: Boris Caput i Tomislav Matić

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka