Srednje Škole 2022

Ispitni stol za elektrotehniku

Autori: Luka Katavić i Tin Kocur

Mentori: Miroslav Delač i Milan Sabljić

Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Kolica upravljana mobitelom

Autor: Franjo Novosel

Mentor: ANDREJA ŠTANCL

Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb

ROBOT ČISTAČ SNIJEGA

Autori: Jukica Juraj i Mario Meštrović

Mentori: Ratko Božić, mag. educ. pol. i inf. i Tomislav Matić, mag. educ. pol. i inf.

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

GREEN ENERGY HOME

Autor: Ivan Samaržija

Mentor: Dino Delač, mag. ing. el.

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

IoT medicinska postaja

Autor: MATEJ STRIČAK

Mentor: DAMIR BOŠNJAK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

IOT Solarni sustav

Autori: JAN KRISTIJAN DUMANČIĆ, LEON JAGAR, LEO OČIĆ, MARKO DUKOVAC

Mentori: RADOVAN KOSANOVIĆ I GORAN ECIMOVIĆ

Škola: 1. tehnička škola – Tesla, Zagreb

Efekt za gitaru

Autor: IVAN MIKLOŠKA

Mentor: GORAN ECIMOVIĆ

Škola: 1. tehnička škola – Tesla, Zagreb

AUTOMATSKI REGULATOR JAČINE ZVUKA NA TELEVIZORU

Autori: ALEKSA BALAŽEVIĆ, DARIJO BAŠIĆ PALKOVIĆ, MILOŠ TOMIĆ

Mentor: ROBERT TOT

Škola: Tehnička škola "Ivan Sarić" Subotica, R. Srbija

Pametna ventilacija

Autor: MOLNAR ČIKOŠ KRISTIJAN

Mentor: ROBERT TOT

Škola: Tehnička škola "Ivan Sarić" Subotica, R. Srbija