Srednje Škole 2021

STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ NAPONA I STRUJE

Autor: NIKO MUJDŽIĆ

Mentor: DINO DELAČ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ARDUINO KARDIOGRAF

Autor: KAROLINA BRDAR

Mentori: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ARDUINO METEOROLOŠKA STANICA

Autor: DOMAGOJ BIRKIĆ

Mentori: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

AUTONOMNO VATROGASNO VOZILO

Autor: LEON BABIĆ

Mentor: RATKO BOŽIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ZAŠTITA ZA ZVUČNIKE NF POJAČALA

Autor: IVAN KOIĆ

Mentor: IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

DETONATOR (ZA MINSKA POLJA)

Autor: IVAN VRABAC

Mentori: DANIJEL ESKERIČIĆ i ANDREA BEDNJANEC

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Bušilica za tanje i finije površine

Autor: Toni Vrkić

Mentor: Ružica Kamenjašević

Škola: Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Bljeskalica za LED ili žarulje sa žarnom niti

Autor: Teodor Ivan Radić

Mentor: Ružica Kamenjašević

Škola: Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Ručna svjetiljka

Autor: Sven Senić

Mentor: Ružica Kamenjašević

Škola: Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka