Srednje Škole 2021

Apple HomeKit – LED kontroler

Autor: JOSIP LONČAR

Mentor: DAVOR DINTER

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA-RCK, Zagreb

UREĐAJ ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE LIJEKOVA

Autor: VITO STIPANOVIĆ

Mentori: GORAN ECIMOVIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA – TESLA, Zagreb