Srednje Škole 2021

RESTAURACIJA MOTORA-SKUTERA

Autor: FILIP KOLARIĆ

Mentor: MLADEN MARUŠIĆ

Škola: STŠ FAUSTA VRANČIĆA

ARANEUS HEXUS DIGITALIS

Autori: LEON HOST I SAŠA VUKAS POPOVIĆ

Mentori: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ

Škola/Klub: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA i IN KLUB INOVATORA RIJEKA

ULTRAZVUČNI PARKING RADAR

Autor: DAVID JELAŠ

Mentor: IVO ŠUTIĆ

Škola: IN KLUB INOVATORA RIJEKA

SAMOBALANSIRAJUĆI ROBOT

Autor: MATIJA JURASIĆ

Mentor: TOMISLAV MATIĆ

Škola: IN KLUB INOVATORA RIJEKA

ELEKTRIČNI SCUTER

Autor: NIKOLA URH

Mentor: VLADO VUJIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

POGON PLOVILA BEZ ELEMENATA ZA BRTVLJENJE

Autor: IVAN KOIĆ

Mentor: MARKO SEGNAN

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

PODVODNI GENERATOR

Autor: KARLO SELAK

Mentor: MARKO SEGNAN

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

MALI NITRO MOTOR

Autor: VITO GLAŽAR

Mentor: DINO DELAČ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

SONAR BLIZINE

Autor: JAKOV BADURINA

Mentor: DINO DELAČ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA