Software Srednje Škole

Greenbox

Autori: ANTONIO NIKOLIĆ i IVAN GARMAZ

Mentori: Ivica Zelić i Toni Jagnjić

Centar: Centar Izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

ANTIPHISH

Autori: STJEPAN GRIZELJ i NEVEN ŠTIMAC

Mentori: Bruno Stipandić i Valentino Demović

Klub: KMT DUBRAVA

Ultrazvučni senzor

Autor: LUKA BUDIMIR

Mentor: Petar Glavaš

Klub: KMT DANKOVEC

GPS tracker

Autor: FILIP FERENČINA

Mentor: Petar Glavaš

Klub: KMT DANKOVEC

AI – Prepoznavanje objekta i osoba

Autor: MATEJ RUŽIĆ

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.

Škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO

2D PLATFORMER

Autor: LUKA RUŽIĆ

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.

Škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO

e-Dnevnik Plus

Autor: KRISTIJAN ROSANDIĆ

Mentor: MARIO TRETINJAK

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Fitness aplikacija za Android uređaje

Autor: TOMISLAV JUKIĆ

Mentor: MIRKO MESIĆ

Institucija: Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka