Poljoprivreda i Hrana 2022

MEHANIČKI UREĐAJ SA ULTRAZVUKOM ZA KONTROLU KVALITETE STABALA

Autor: Alina Vladescu, Anca C. Parau, Cosmin M. Cotrut, Diana M. Vranceanu, Adrian E. Kiss

Tvrtka: National Institute of Research and Development for Optoelectronics - INOE 2000

Država: ROMANIA

e-mail: asemenescu2002@yahoo.com

web: www.pub.ro

Postupak za dobivanje asimetričnih polimernih membrana s trajnom hidrofilnošću koja se koristi u ultrafiltraciji vode za farmaceutsku i prehrambenu industriju

Autor: Nedeff Valentin, Sandu Andrei Victor, Nedeff Florin Marian, Sandu Ioan Gabriel, Barsan Narcis, Tătaru Laurenţiu, Sandu Ion

Tvrtka: Vasile Alecsandri University of Bacău

Država: ROMANIA

DODATAK HRANI NA BILJNOJ BAZI KORISTI SE ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE NOZEMOZE U PČELA

Autor: MEDERLE N; MORARIU S., DARABUS G, BOGDAN A; CRACIUN C;

Tvrtka: The Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Mihai I of Romania"

Država: ROMANIA

e-mail: narcisamederle@usab-tm.ro

web: https://www.usab-tm.ro/

Implementacija CMOS multipleksera u stanici za kontrolu kvalitete vode za smanjenje troškova u recirkulirajućoj akvakulturi

Autor: Radu Popa, Vily Marius Cimpoiasu, Vasile Gherman, Ioana Corina Moga, Gabriel Petrescu

Tvrtka: DFR Systems

Država: ROMANIA

e-mail: alinava@inoe.ro

web: https://recast.inoe.ro

Sastav biljnog biostimulansa na bazi vune i postupak za njegovo dobivanje – RO Patent 133240 B1/2021

Autor: Florin OANCEA, Mariana CALIN (CONSTANTIN), Diana ARUXANDEI CONSTANTINESCU, Iuliana RAUT, Mihaela DONI, Melania Liliana ARSENE, Maria Luiza JECU

Tvrtka: National Institute for Research & Development in Chemistry and Petrochemistry ICECHIM Bucharest

Država: ROMANIA

e-mail: fierascu.radu@icechim.ro

web: https://icechim.ro/en/rd-groups/g7-emerging-nanotechnologies

Evaluacija Beauveria bassiana, Bacillus thuringiensis i lektina koji veže manozu za kontrolu crvenog pauka u laboratorijskim i poljskim uvjetima

Autor: Do Viet Khanh, Vu Huy Khanh, Vuong Minh Chau, Trinh Quang Huy, Trinh Quang Trung, Trinh Thu Phuong

Tvrtka: UNV-University of Science

Država: Vietnam

e-mail: cuongtrinhtat@gmail.com

NUNIs Bar: Inovacija snack bara s katehinom-SNE kao potporna terapija za dijabetičare

Autor: Jasmine Rani Aisyah, Nathasya Shasykirana Mahendra, Jasmine Rana Sahira, Ahmad Abubakar, Melinda Syafitri, Nyayu Nisrina Maulidina, Mellyani Angelica Susanti, Shaum Shiyan

Tvrtka: Sriwijaya University

Država: Indonesia

e-mail: Jrsyah.prakoso@gmail.com

Solar-Powered Isothermic Food Bag

Author: Yu, Chang

Company: Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Country: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Izotermna vrećica za hranu na solarni pogon

Autor: Yu, Chang

Tvrtka: Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/