Osnovne Škole

IoT rasvjeta u kući

Autori: EMIL MISSONI

Mentor: Maja Mačinko

Škola: Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb

ARDUINO SUSTAV ZA ALARMIRANJE

Autor: EMIL MISSONI

Mentor: Maja Mačinko

Škola: Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb