Osnovne Škole

U MAJČINOM ZAGRLJAJU

Autor: ERIKA ERJAVEC

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

PRUŽAM RUKE ŠARENOME SVIJETU

Autor: TENA TOMIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

ČAROBNI SVIJET CRTE

Autor: LENA LJUBIČIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

NEVIDLJIVI SVIJET VIRUSA I BAKTERIJA, 2

Autori: LENA LJUBIČIĆ i ANA HRŠAK

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

POZITIV – NEGATIV U BOJI

Autor: MARA LJUBIČIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

NOSTALGIJA

Autor: GABY ČEH

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

OBITELJ ŽIRAFA

Autor: KARLA KELLEK

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

DVORAC SA OBRAMBENIM KULAMA

Autor: KARLA PEKČEC

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

MOJ PARK

Autor: PETAR FERENČAK

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB